Ptačí chřipka

Publikoval(a) Tomáš Jaroš dne

Každý den jsme z novin a televize masírováni zprávami o ptačí chřipce. Máme opravdu věřit zprávám o časované bombě číhající za hranicemi? Nebo je to jen další strašení vedoucí k vybíjení chovů drůbeže? Hrozí tedy reálné riziko nám a našim zvířatům?

 

   Ptačí chřipka je virové, nakažlivé onemocnění, které infikuje zejména ptáky, méně často prasata. Za určitých mimořádných okolností může být nakažen i člověk. Nakažení ptáci ji přenáší slinami, nosními sekrety a trusem. Přenos na lidi je zatím možný pouze kontaktem s nemocnými ptáky nebo jimi znečištěnými povrchy. Zatím nebyl zaznamenán případ nákazy z vařeného jídla či vajec. Tepelné opracování masa a vajec na více než 70 °C totiž zaručeně chřipkový virus ničí.

   Jaké příznaky má nemocná drůbež? V postiženém hejnu pozorujeme sníženou aktivitu a příjem krmiva a pokles snášky. Nemocné kusy mají načepýřené peří, respirační problémy, často i průjem. K úhynům však dochází většinou náhle, bez klinických příznaků.

   Hrozí riziko také psům a kočkám? Ano, lidé by neměli nechat svá zvířata pobíhat volně bez vodítka, protože psi a kočky rádi loví ptáky a ožírají mršiny a touto cestou se mohou nakazit.

   Mohu nechat pobíhat volně slepice po dvorku? Zatím ano. Omezení se dosud vztahují pouze na chovatele, kteří jako podnikatelé chovají drůbež. Jim se zakazuje chovat drůbež ve volném výběhu. Navíc mají povinnost hlásit pokles příjmu krmiva a snášky a zvýšenou úmrtnost. Zakazuje se pořádání tzv. svodů drůbeže a ostatních ptáků (trhy, výstavy…) a soutěže poštovních holubů. Drobnochovatelům se doporučuje zasíťovat prostory nad kurníky a výběhy, aby se tím zamezilo kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky.

   Jaký je postup při objevení uhynulého ptáka a co by se dělo při potvrzení nákazy? Všichni podezřele uhynulí volně žijící i chovaná drůbež se vyšetřují v národní referenční laboratoři pro ptačí chřipku (SVÚ Praha). Doposud provedená vyšetření byla negativní, ptáci uhynuli z jiné příčiny (špatný výživný stav, parazitární onemocnění, otravy). Pokud dojde k objevení viru ptačí chřipky u jakéhokoli ptáka, tak Krajská veterinární správa vymezí území o průměru 3 km, kde by se nesměla žádná drůbež chovat venku a na území o průměru 10 km by se desinfikovala všechna vozidla a drůbež by se vyšetřovala na ptačí chřipku. V případě onemocnění v chovech drůbeže je ohnisko nákazy (daný chov) likvidováno, přičemž chovateli náleží dle veterinárního zákona náhrada.

   Jaká pravidla je třeba dodržovat při návštěvě zemí, kde se již nákaza objevila? Zejména v zemích jihovýchodní Evropy a Asie je nutno dodržovat tato doporučení: nenavštěvovat ptačí trhy a drůbeží farmy, vyvarovat se kontaktu s povrchy kontaminovanými ptačím trusem a krví, nemanipulovat s uhynulými ptáky, nejíst syrové či nedovařené drůbeží maso a vejce, respektovat zásady osobní hygieny.

Kategorie: Uncategorized

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *